Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja dziewiąta:
Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.





Tylko sam możesz przestać pić, ale sam sobie nie poradzisz!

My anonimowi  alkoholicy  gotowi  jesteśmy  Tobie  pomóc!



Masz pytanie lub konstruktywną krytykę? napisz do nas:

admin@aa-berlin.de

lub bezpośrednio z tej strony:

Autor

Aders e-mail