aa-berlin
Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Paweł z Tarsu:
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Księga gości Autor (imię konieczne)

Uwaga !!!
Adres e-mail wpisz tylko wówczas, kiedy chcesz by pojawił sie razem z Twoim wpisem na stronie

Aders e-mail