Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja druga:
Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.

Swiadectwo

  powrót