Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Krok dziesiąty:
Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.

Swiadectwo

  powrót