Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja ósma:
Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.

Swiadectwo

  powrót