Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Krok jedenasty:
Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

Swiadectwo

  powrót