Anonimowi Alkoholicy w Polsce                              Anonyme Alkoholiker Deutschland
Tradycja dziesiąta:
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.

Swiadectwo

  powrót